HJERTEFRISK – Hjelpemiddel for oppfølging og tiltak hos pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer i kardiometabolsk risikogruppe

Mange undersøkelser har vist at personer med psykiske lidelser kan ha økt risiko for hjerte-karsykdom og at de dessverre ofte ikke får den behandlingen de burde ha. Dette vil Klinikk psykisk helse og avhengighet ved OUS gjøre noe med. Vi har derfor innført en ny rutine i form av skjemaet «Hjertefrisk» i klinikken.

​Skjemaet er et hjelpemiddel for helsepersonell til å identifisere og følge opp de med økt risiko for diabetes eller hjerte-karsykdom hos personer med alvorlige psykisk lidelse.

Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har 10-15 års kortere levetid på grunn av overdødelighet av hjerte-karsykdom. Den somatiske oppfølgingen av disse pasientene er ikke god nok, dessverre får de ofte ikke den behandlingen de burde ha.

Den nye rutinen
Ideen til Hjertefrisk-algoritmen kommer fra Sydney-området i Australia der de har en tradisjon for å tenke innovativt i behandlingen av alvorlige psykiske lidelser. Algoritmen er hittil innført i blant annet England, Australia, Canada og Japan.

Det unike ved Hjertefrisk-algoritmen er at kjente retningslinjer samles på én side i en logisk struktur. Klinikere og forskere ved Oslo universitetssykehus (Klinikk psykisk helse og avhengighet i samarbeid med seksjon for preventiv kardiologi) har laget en norsk versjon av algoritmen for å monitorere og følge opp kardiometabolsk risiko hos denne pasientgruppen. Det er også klinikken som leder det nasjonale multisenterprosjektet for innføring av Hjertefrisk-algoritmen.

Vi håper at denne nye rutinen vil bedre oppfølgingen av den kroppslige helsen hos de som får behandling i Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi håper også at rutinen kan bidra til bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Se Hjertefrisk-algoritmen her.

Prosjekt «Hjertefrisk» - undersøkelse av effekt
For å undersøke om innføringen av «Hjertefrisk» bedrer praksis eller har positiv innvirkning på helsen, vil vi gjøre en enkel før- og etterundersøkelse av pasienten. Før vi tar rutinen i bruk vil vi registrere praksis for oppfølging av kroppslig helse og gjøre en undersøkelse av risiko for diabetes og hjerte-karsykdom. Vi samler også inn generell bakgrunnsinformasjon og info om pasientens generelle helsetilstand. Dette er viktig for å kunne bedre forstå om vi oppnår noe positivt med å innføre rutinen. Pasientene må få tilbakemelding om hva undersøkelsene har vist og få råd om eventuelle tiltak på vanlig måte.

«Hjertefrisk» er et stort prosjekt i hele Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi samarbeider med flere andre sykehus i landet som vil gjøre det samme som oss og vi ønsker å sammenligne våre resultater med de andre sykehusene. For å undersøke forskningsspørsmålene må data overføres til en forskbar database, for å gjøre dette trengs et skriftlig samtykke fra pasientene.

Til «Hjertefrisk»-prosjektet er det knyttet et prosjekt om undersøkelse av genmateriale. Genetisk forskning er viktig for å undersøke om man kan identifisere individuelle risikoforhold med klinisk betydning som kan påvises ved en blodprøve. For å delta i den genetiske studien trengs et eget, separat, samtykke.

Prosjektene skjer i samarbeid med Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT)/Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 08.12.2022