Forskning fra kompetansetjenesten

Konsekvenser av pandemien for personer med psykose- og bipolar lidelse

En ny artikkel fra TIPS Sør-Øst presenterer resultater fra en studie av hvordan tidlig fase av pandemien påvirket wellbeing og psykisk helse for personer med psykose og bipolar lidelse. Vi så også på hvilke faktorer relatert til pandemien som var av betydning.

Forskere ansvarlige for studien
På bildet fra venstre: Elizabeth Ann Barrett og Carmen Simonsen, begge  psykologspesialister og forskere ved TIPS Sør-Øst og ansvarlige for studien COPE psykose-bipolar. Foto: TIPS Sør-Øst

TIPS Sør-Øst gjennomførte sommeren 2020 en spørreundersøkelse ​om hvordan personer med psykose og bipolar lidelse så langt hadde opplevd covid-19 pandemien. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med personer med brukererfaring, NORMENT og TIPS Stavanger. 

Vi vet at pandemier kan føre til en økning i psykiske vansker i befolkningen generelt, spesielt angst og depresjon. Men vi har lite kunnskap om hvordan personer med psykose og bipolar lidelse blir påvirket av pandemier, men potensielt kan det føre til endringer som er spesielt viktige for disse gruppene, for eksempel tilgang på behandling. 

Generelt sett vet vi også lite om hvordan pandemier påvirker wellbeing, det vil si positive følelser, fornøydhet med livet, mening i livet og sosial tilhørighet – kort sagt det å ha det bra. Vil en pandemi bare ha negative konsekvenser, eller kan et roligere liv med for eksempel færre sosiale forpliktelser også ha positive konsekvenser? 

Funn fra undersøkelsen viser at de fleste deltagerne opplevde å ha det dårlig (lavt nivå av wellbeing) og opplevde et høyt nivå av psykiske vansker i den tidlige fasen av pandemien. Omtrent halvparten av deltagerne sa at det hadde skjedd en forverring etter covid-19 utbruddet. Få deltagere rapporterte at de fikk det bedre (økt wellbeing). Deltagerne sa også at de i mindre grad opplevde bedring fra sin psykisk lidelse sammenlignet med før utbruddet. 

Mange faktorer som kan være viktig for psykisk helse hadde endret seg etter pandemiutbruddet. Vi fant at en opplevelse av å mestre pandemisituasjon dårlig, i tillegg til mye ensomhet og utilstrekkelig behandling, var relatert til både lavt nivå eller forverring av wellbeing og høyt nivå eller forverring av psykiske vansker. I tillegg fant vi at mye bekymring for konsekvenser av pandemien, økt alkoholinntak og mye insomnisymptomer, også påvirket den psykiske helsen negativt. Sist oppdatert 27.04.2022