Ekspertsykehuset

Det finnes hjelp

Kanskje har du sett reklameplakatene på T-banen? Eller du har fått opp en reklame på Youtube?

Folk som står ved siden av et skilt
Foto: Helsedirektoratet.

Tekst: ​Anne Wold, overlege, Spesialpoliklinisk enhet, Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Anders Bayer, OUS og Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har i høst iverksatt en kampanje for å spre informasjon om "Det finnes hjelp": Et lavterskel-behandlingstilbud til voksne som har seksuell interesse for mindreårige, som har som mål å forebygge overgrep. Tilbudet er utarbeidet av helsedirektoratet, og har eksistert siden 2020, også da ledsaget av en bred kampanje.

Hvorfor?​​​​​​

I en finsk studie svarte 3% av menn at de hadde hatt seksuelle tanker om mindreårige de siste 12 måneder.

Bilde fra kampanjen: Det finnes hjelp.

Foto: Helsedirektoratet.

Det er nærliggende å tro at også norske menn har slike tanker. Og hva med kvinnene? 

På verdensbasis har tilsvarende spørreundersøkelser gitt indikasjon på at også kvinner kan ha seksuelle tanker om mindreårige, -dog er tallene lavere enn hos menn.

Samlet sett kan vi anslå at inntil 110.000 norske menn, og et ukjent antall kvinner, kan ha denne typen tanker.

Fordi vi vet lite om hvem som har slike tanker, har vi valgt å spre informasjonen utover en bred flate, på kino, radio og i bybildet. På digitale plattformer, som Youtube, søker kampanjen seg primært inn mot unge menn. 

I den grad helsetjenesten har vært involvert i oppfølging av personer med seksuelle tanker om mindreårige, har det vært som ledd i rehabilitering av dem som allerede har begått seksuallovbrudd. 

Hensikten er da å forebygge tilbakefall til skadelig seksuell adferd. Et PREhabiliterende tilbud, som tar sikte på å forebygge seksuelle overgrep før de har skjedd, har ikke eksistert – før de siste årene.

"Det finnes hjelp" er et tilbud utformet etter modell av tilsvarende tilbud på New Zealand – og lignende tilbud er nå etablert i en rekke land, som ledd i arbeidet med å forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Bilde av Anne Wold, overlege

Anne Wold, overlege. Foto: Anders Bayer, OUS. 

"Det finnes hjelp"​​​​

-  ​er et lavterskeltilbud som tar sikte på å forebygge overgrep gjennom å tilby informasjon, veiledning, og behandling til voksne som har seksuell interesse for mindreårige. ​Siden lanseringen har 94 personer takket ja til time ved vår poliklinikk, ved Spesialpoliklinisk enhet, i OUS.

Tilbudet finnes også i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Alle hverdager mellom 12.00 og 14.00, kan man chatte anonymt med våre behandlere, som svarer på spørsmål og tilbyr time ved nærmeste behandlingssted.

Det er ikke nødvendig med henvisning for å få et tilbud i "Det finnes hjelp". Mulighet for selvhenvisning ble valgt i håp om at flere ville ta kontakt. Vi tror at mange kvier seg for å fortelle om denne typen tanker/problemer til for eksempel fastlegen. Av samme grunn har man valgt å skjerme journalopplysningene til de som blir pasienter i "Det finnes hjelp". 

Personer under 18 år med tilsvarende problematikk skal følges opp av barne- og ungdomspsykiatrien. Det jobbes både regionalt og nasjonalt med å etablere spisskompetanse på skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn.​

​Hva går behandlingen ut på?​​​

Innledningsvis kartlegges pasientens bakgrunn, livssituasjon og utfordringer. Mange av de som søker hjelp hos oss, rapporterer om dårlig livskvalitet. Dette skyldes ulike plager, som skam, ensomhet, sosial isolasjon og vansker med å regulere følelser. Mange forteller om en vanskelig bakgrunn, med mobbing eller omsorgssvikt. Noen har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten.

– Pasientene våre gir uttrykk for en stor lettelse over å endelig kunne fortelle til noen om hvordan de har det. 

Behandlingen går videre ut på å identifisere faktorer som tilsier økt risiko for å begå overgrep, og bruke dette som utgangspunkt for å skreddersy tiltak som reduserer risiko. Samtidig er det hele tiden fokus på tiltak som kan bedre pasientens livskvalitet. Håpet er at intervensjonene, og en økt livskvalitet for pasienten, er egnet til å forebygge fremtidig skadelig seksuell adferd.

Viktige terapeutiske tema er stressmestring, følelsesregulering, og strategier for å håndtere uønskede seksuelle følelser og impulser. Langt ifra alle som kommer til oss rapporterer om eksklusiv seksuell tiltrekning til mindreårige, og et naturlig fokus er da styrkingen av "voksen" seksualitet. Dette kan også handle om å jobbe med sosial angst, lav selvfølelse og så videre, for å bedre evnen til å ha intime relasjoner med andre voksne.

Vi forholder oss til seksualitet som noe dynamisk, som kan moduleres, samtidig som vi må anta at tiltrekning kan være medfødt og noe som ikke lar seg endre. Da er det desto viktigere at livet på andre områder er meningsfylt og godt.

Mange spør om de er "pedofile", og om man kan bli "frisk" av pedofili. Dette er en diagnose som vi av og til stiller, men ikke alle får en slik diagnose.

Vi er klare på at når det gjelder seksualitet, er det er mye vi ikke vet. Vi håper at behandlingstilbudet kan gi oss ny og viktig kunnskap fremover. 

Les mer om behandlingstilbudet "Det finnes hjelp".

Se filmen om behandlingstilbudet "Det finnes hjelp".

Artikkel fra TV 2: Kraftig økning: Voksne med seksuelle tanker om barn ber om hjelp.​
Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!Sist oppdatert 21.11.2022