Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)

Enhet ambulante tjenester er et utadrettet tilbud for barn og unge og deres familier i Bjerke, Nordre Aker og Sagene bydel. Målgruppen er barn og unge med psykiske og/eller sosiale vansker, som ikke kommer seg til poliklinikken.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP henvisningsskjema.

Enheten arbeider hjemme hos familien og ute i barnets/ ungdommens miljø der hvor vanskene viser seg. Enheten vektlegger arbeid med barn og ungdom som har atferdsvansker og/eller de som trekker seg tilbake fra hverdagen. Vi samarbeider med personer som kan hjelpe den unge, når dette måtte trengs. Det jobbes sammen med den unge og familien for å finne klare felles mål og løsninger.

Kontakt

Telefon

PAKKEFORLØPSKOORDINATOR: Ta kontakt for mer info: 23093600

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Nord Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Resepsjonen i hovedinngangen

Gjerdrums vei 21

Gjerdrums vei 21

0484 Oslo

Praktisk informasjon

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.