Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm (PHA - ARA)

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus HF har hovedansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.  Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm har ansvar for saksbehandlingen og rettighetsvurderingen av alle mottatte henvisninger til avgiftning, poliklinikk - inkludert Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og døgnbehandling i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling.  I tillegg skal seksjonen bidra med informasjon om pasientstrøm og aktivitetsdata TSB.

Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm har også koordineringsansvar for pasienter fra eget opptaksområde i Oslo som henvises til døgnbehandling i offentlig og private tiltak. I tillegg har vi som oppgave å saksbehandle henvisninger for pasienter utenfor eget opptaksområdet. Videre har seksjonen et ansvar for å organisere og koordinere plasser etter Helse og omsorgstjenesteloven, kapittel 10 (tvang i TSB).   

Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm har fokus på kvalitet i registrering, og sammenstiller pasientdata fra pasientadministrativt system og offentlige helsedata.  

Råd og veiledning:
Er du usikker på hva din pasient trenger, hvilke tilbud som finnes, ventetider eller hvordan du skal henvise?
Ta kontakt med Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm, og få råd og veiledning i forhold til din pasient.

Seksjonen ledes av Trine Lise Johannesen. 

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Vurdering: Alle som blir henvist har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager. Det skal gjøres en vurdering av om det er nødvendig med helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og pasienten skal få informasjon om når eventuell utredning eller behandling forventes å starte opp.
Avdelingen har to vurderingsteam innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som vurderer rett til behandling ved avgiftning, utredning, poliklinikk og døgn. Teamene består av behandlere fra våre seksjoner og er tverrfaglig sammensatt av psykologspesialist, sosionom og psykiater (lege).

Skjema henvisning tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Henvisningsskjema må skrives ut, og sendes i posten.  


 


 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Ullevål sykehus Bygg 2

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.