Bredt samtykke på Akuttpsykiatrisk avdeling (AkuReg)

Vi ber pasienter som mottar behandling hos oss om bredt samtykke slik at vi kan øke vår kunnskap om årsaksmekanismer til psykiske lidelser og gi et best mulig behandlingstilbud til den enkelte pasient.

Et stort gult hus

​Forekomsten av psykiske lidelser er høy i den norske befolkningen, men vi vet fremdeles ikke nok om årsaksmekanismer og vi trenger mere kunnskap for å kunne utarbeide så gode behandlingsforløp som mulig for den enkelte pasient.

Vi spør pasienter som har mottatt behandling ved vår avdeling om tillatelse til å bruke relevante kliniske journalopplysninger (som for eksempel symptomer, diagnose og hvilken type behandling man har mottatt) til kvalitetsforbedrende undersøkelser og forskning på årsaker, mekanismer og behandling av psykiske lidelser.

Informasjonen blir systematisert og registrert i en database (Medinsight) der den lagres uten navn, fødselsdato eller andre gjenkjennbare opplysninger (avidentifiserte).

Vi vil også spørre deg om tillatelse til å ta en blodprøve som vil bli lagret i en biobank for for psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser. Professor Ole Andreassen er leder og ansvarlig for NORSMI biobank. Les mer om NORSMI biobank.

Deltagelse er frivillig og du kan når som helst trekke ditt samtykke. Om du deltar eller ikke vil ikke ha noe å si for behandlingstilbudet du mottar hos oss. 

Forskningsprosjekter eller kvalitetsforbedrende studier som skal bruke data fra dette registeret og/eller biobanken må være forhåndsgodkjent av regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og/eller av personvernombudet.

Informasjon om planlagte studier gjennom Akuttpsykiatrisk avdeling legges ut her på hjemmesiden.

Forskningsprosjekter eller kvalitetsforbedrende studier som skal bruke data fra dette registeret og/eller biobanken må være forhåndsgodkjent av regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og/eller av personvernombudet ved Oslo universitetssykehus. Informasjon om planlagte studier legges ut her på hjemmesiden.

Oppdatering April 2023

Fram til nå har nesten 600 pasienter signert bredt samtykke. Prosjektet AkuSleep på Psykoseenhet 3 og evaluering av krisepakke på mottaksenheten, som nå er pågående, baserer inklusjon av deltakere på det brede samtykket som er avgitt. Du finner mer informasjon om ​​Fokus på søvn på Akuttpsykiatrisk avdeling under vår fane Forskning og fagutvikling her på hjemmesiden.

Samtykket vil lagres elektronisk i en fellesløsning for samtykkeregister ved Oslo Universitetssykehus HF.​​

Har du spørsmål, kontakt ekspedisjonen på telefon: 22 11 84 20.

Sist oppdatert 09.05.2023