Om klinikk for laboratoriemedisin (KLM)

 

Klinikk for laboratoriemedisin utgjør det største fagmiljøet i Norge innenfor helserettet laboratorievirksomhet og leverer laboratorie-diagnostikk for pasientene i Oslo universitetssykehus HF, andre sykehus, avtalespesialister og primærhelsetjenesten. Klinikken ved Avdeling for rettsmedisinske fag leverer tjenester til rettsvesenet.

Klinikken er inndelt i syv avdelinger og dekker fagområdene farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, mikrobiologi, patologi og rettsmedisinske fag. 

Klinikken har også en omfattende forskningsaktivitet integrert i avdelingene, og har et nært samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO). Forskning utgjør ca. 400 årsverk (UiO og OUS) og spenner vidt; fra grunnforskning, translasjonsforskning med spesifikke tema fra de diagnostiske spesialitetene og til understøtting av klinisk forskning. KLM produserer årlig rundt 500 vitenskapelig artikler. Klinikken har for tiden tre K.G Jebsen sentre for medisinsk forskning og har flere fremragende forskningsgrupper som utmerker seg internasjonalt. Klinikken er instrumenttung, noe som også gjenspeiles av at den er vert for 7 av de Helse Sør-Øst Regionale Kjernefasiliter for forskning. Ønsker du å lese mer om samarbeidet mellom KLM og UiO? Trykk her.

Alle tjenester utført er i henhold til Klinikkens strategi- og handlingsplan som blant annet gjenspeiler våre ansvarsområder for styringskravet Oslo universitetssykehus har fått fra Helse Sør-Øst.

Klinikk for laboratoriemedisin bidrar aktivt med blogginnlegg til Oslo universitetssykehus egen bloggplattform som heter Ekspertsykehuset. Ønsker du å lese mer om hva våre innovatører, fagpersoner og forskere brenner for? Trykk her for å få tilgang til blogginnleggene.

Klinikkledelsen ved Klinikk for laboratoriemedisin består av:

Klinikkleder Andreas Matussek (230 71 207)
Spesialrådgiver Sandra Dale (230 71 222)
Forskningsleder Lars Eide (230 71 062)
HR-leder Guro Marki-Pleym (230 75 943)
Økonomileder Kristina Nordskog (230 71 226)
Leder for fag og kvalitet Hanne Akselsen (230 71 219)
Spesialrådgiver IKT Kirstin Dahle (230 71 209)
Avdelingsleder for medisinsk biokjemi Olav Klingenberg (230 71 094 )
Avdelingsleder for mikrobiologi Fredrik Müller (230 71 161)
Avdelingsleder for farmakologi Berit Muan (228 40 291)
Avdelingsleder for medisinsk genetikk Dag Erik Undlien (230 27 285)
Avdelingsleder for patologi Bodil Bjerkehagen (227 82 428 )
Avdelingsleder for rettsmedisinske fag Truls Simensen (230 13 007)
Avdelingsleder for immunologi og transfusjonsmedisin John Torgils Vaage (230 71 338)​

org.kart.jpg
Sist oppdatert 06.06.2023