Nye muligheter for å påvise angstdempende midler og sovemidler (benzodiazepiner) etter dødsfall

Forskere ved Seksjon for rusmiddelforsking ved Avdeling for rettsmedisinske fag har publisert en ny artikkel om analysemetoder for å påvise angstdempende midler og sovemidler (benzodiazepiner) etter dødsfall. Arbeidet er en del av en større studie der man undersøker muligheten til å bruke andre medier enn blod til å finne konsentrasjonen av legemidler eller rusmidler i avdøde personer.

Leere Oyestad

Foto: Inger Lise Bogen

Åse Marit og Elisabeth Leere Oiestad.

Perifiert blod (blod tappet fra en vene) er selve "gullstandarden" til analyse av konsentrasjon av legemidler og rusmidler som finnes i kroppen etter at døden er inntruffet. Konsentrasjonen kan brukes både til å si noe om det er sannsynlig at man har tatt medisin som er forskrevet eller om det er snakk om en overdose.

I en del tilfeller har man ikke mulighet til å få blodprøver, for eksempel ved ulykker med stort blodtap eller hvis det går lang tid mellom dødsfallet og obduksjonen. Da har vi til nå kunnet måle en konsentrasjon i vev, men har bare kunnet bruke dette til å si at et stoff er inntatt, men ikke noe om mengden.

Prosjektet prøver å finne hvilke medier som i større grad kan gi en konsentrasjon som kan fortolkes og samsvarer med hva man ville funnet i blod.

Sist oppdatert 29.06.2023