Rekvisisjoner for utprøvende diagnostikk og forskningsstøtte

Seksjonen utfører flere analyser og oppdrag. Finn rekvisisjon her.

En person som skriver på et nettbrett
Foto: Shutterstock (forslag til bilde)

​For rekvisisjon av utvidet genpanelanalyse (TSO500), samt tolkning av helgenomsekvensering og eksterne molekylære analyser.

Trykk her for utfyllbar rekvisisjonForklaring finnes på side 2. Vennligst lagre filen, fyll ut digitalt, skriv ut ferdig utfylt rekvisisjon og send inn sammen med prøvemateriale hvis aktuelt.

Analyse og vurdering av utvidede molekylære analyser er en tids- og ressurskrevende prosess. Det er derfor helt nødvendig at det gis utfyllende kliniske opplysninger på rekvisisjonen. Det tar normalt omkring 4 uker fra vi har mottatt rekvisisjon og materiale til vi har resultatene klare. Resultatene vil bli svart ut skriftlig i lokalt pasientjournalsystem. Dersom det er gjort funn av klinisk betydning vil behandlende lege i tillegg bli innkalt til Mol-MDT for å diskutere resultatene. Innkalling kommer per mail til rekvirent. Les mer om Mol-MDT​

​Rekvisisjoner for utprøvende diagnostikk og forskningsstøtte:

Rekvisisjonsskjema forskningsstøtte.pdf

Kontakt oss for innsending av prøver.Sist oppdatert 18.04.2023