Kurs og seminarer ved utprøvende diagnostikk og forskningsstøtte innen patologi

Gjennomførte arrangementer i 2022 • Kurs om «Utvidede molekylære analyser ved avansert kreft»

Foto: Apeland/Katrine Lunke

​Mandag 22.08.22. For leger i spesialisthelsetjenesten som jobber innen diagnostikk og behandling av kreftpasienter. Arrangert av SEPREK; Senter for presisjonsmedisin, kreft, MATRIX; Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling og InPreD OUS, Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, kreft, OUS.​

Sist oppdatert 15.12.2022