Utvidet åpningstid i forbindelse med koronadiagnostikk avsluttes fra 1. januar 2023

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi (MOV) ved Avdeling for mikrobiologi vil ikke lenger kunne tilby påvisning av luftveisagens inkludert korona utenom dagtid hverdager og dagtid lørdager i luftveissesongen.

Marius Holtet
Publisert 12.12.2022
Sist oppdatert 15.12.2022
Kvinne med briller svarer på telefon
Foto: Klinikk for laboratoriemedisin, OUS

I forbindelse med pandemien har MOV kunnet tilby koronadiagnostikk utenom våre normale åpningstider, og fra oktober 2022 ble ordinær luftveisdiagnostikk inkludert i dette tilbudet.  

Fra 1. januar 202​3 må vi gå tilbake til normale åpningstider som er mandag-fredag 0800-1530, og i luftveissesongen er vi også tilstede lørdag 0800-1530.

Enheten vil være stengt utenom disse tidspunktene. Vi beklager at tilbudet blir redusert.

Endringen vil medføre lengre svartid på vår luftveisdiagnostikk som også inkluderer korona.

Vi minner om våre kriterier for bruk av hurtigtester se SARS-CoV-2 RNA (PCR) Hurtigtest, Influensa A, B hurtigtest, Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA Hurtigtest