Animasjonsfilm om fosterdiagnostikk

En film gir informasjon om det fosterdiagnostiske tilbudet ved OUS.

En tegning av en jordmord som viser bilde av fostergener til en pasient.
Illustrasjon: Ingrid Marie Hjelmerud/Cylinder Productions AS.

​Skrevet av: Cathrine Høgseth Nordhus, Avdeling for medisinsk genetikk ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS.

Våren 2020 søkte Avdeling for medisinsk genetikk om og fikk tildelt midler fra OUS’ Innovasjons-konkurranse for 2020 til utarbeidelse av animasjonsfilm med informasjon om det fosterdiagnostiske tilbudet ved OUS. Målet med filmen skulle være å erstatte den personlige informasjonssamtalen som i dag gis i forkant av fosterdiagnostiske undersøkelser ved vår avdeling.

Litt over en måned etter tildelingen ble Bioteknologiloven vedtatt endret. Endringen medfører at alle gravide kvinner får tilbud om 1. trimester ultralyd og kvinner over 35 år ved termin får tilbud om NIPT gjennom det offentlige helsevesenet. Det betyr en betydelig økning i antall kvinner som får tilbud om fosterdiagnostikk.

Om prosessen

En svært viktig del av arbeidet som gjøres ved sykehuset er formidling av informasjon til pasienter. Formidling av informasjon til kvinner som har tilbud om fosterdiagnostikk er regulert i bioteknologiloven. Informasjon om genetikk er kompleks og for mange kan det være vanskelig å forstå. Filmen vil sikre at alle kvinner gis lik informasjon i forkant av fosterdiagnostiske undersøkelser, og filmen vil bidra til kvalitetssikring av det faglige innholdet. Det forventes at visualiseringen som gjøres gjennom animasjonene i filmen vil bidra til økt forståelse hos pasientene.

Arbeidet med filmen startet med å definere hvilken informasjon vi ønsket at filmen skulle inneholde. Deretter brukte vi mye tid til å lete frem gode illustrasjoner for hvert enkelt tema, for å sikre at de visuelle bildene støttet opp om budskapet. Neste steg var å utarbeide manus og deretter storyboards for hver enkelt scene. Det mest krevende har vært å finne gode formuleringer som kan forstås av alle og samtidig sikre at det faglige innholdet formidles på en korrekt måte.

Manus har vært utarbeidet i parallell med den nasjonale prosessen for omlegging av det fostermedisinske tilbudet og Avdeling for medisinsk genetikk har samarbeidet med de fostermedisinske miljøene i Norge for å sikre et kvalitetssikret og godt produkt. Det har også vært utfordrende å jobbe frem et godt produkt gjennom pandemien hvor vi stort sett bare har kunnet møte filmselskapet via digitale møter.

Arbeidet med filmen

Ved avdeling for medisinsk genetikk er det Anne Blomhoff, seksjonsleder klinisk genetikk, Sidsel Egedal, genetisk veileder ved seksjon for klinisk genetikk og Cathrine Høgseth Nordhus, seksjonsleder kva​​litet som har jobbet med utvikling av filmen. Med oss på veien har vi hatt med representanter fra innovasjonsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen og seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester.

Filmprodusenten Cylinder Productions AS har sammen med animatøren Ingrid Marie Hjelmerud hjulpet oss med å lage en film vi er svært fornøyde med. Filmen vil nå de første månedene benyttes som en del av opplæring både internt på sykehuset og ved ulike lokalsykehus som skal gjennomføre førstetrimester ultralyd av kvinnene. Avdeling for medisinsk genetikk har i parallell med utarbeidelse av filmen jobbet med å sette opp NIPT som ny analyse ved vårt laboratorium. Analysen vil bli tilgjengelig fra 1. september 2021. 


Sist oppdatert 04.09.2023