Ny versjon av rekvisisjon for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for farmakologi har publisert ny versjon av rekvisisjonen for Rikshospitalet og Radiumhospitalet. For best mulig informasjon til laboratoriet ber vi om at siste versjon av den utfyllbare PDF-rekvisisjonen benyttes.

Publisert 02.02.2023
Sist oppdatert 29.01.2024
Tidslinje
Ny versjon av rekvisisjon

​​​Rekvisisjon for eksterne rekvirenter

Rekvisisjonen er til bruk for eksterne rekvirenter. Interne rekvirenter i OUS bruker elektronisk rekvirering eller internrekvisisjon blankettnr IR2448.

​Trykk her for å åpn​e den siste versjonen av rekvisisjonen (PDF)

​Utfylling​

Rekvisisjonen kan fylles ut elektronisk dersom den åpnes i Adobe Reader. Utfylling fra tastatur er en forutsetning for maskinell tolkning, som er aktuelt for noen av blankettene. Samt nødvendig for å optimalisere lesbarheten ved manuell håndtering. Dette reduserer forsinkelse ved prøvemottakene. ​

Husk å fylle inn tydelig informasjon om både rekvirent og lege.​

​Klikk her for å komme til ​oversikten over avdelingens rekvisisjoner