Skal senke terskelen for å gi blod

Helse Sør-Øst tildeler 1, 5 millioner kroner til nytt prosjekt som skal gjøre det enklere å donere blod.

Publisert 30.11.2022
Illustrasjon 1-01.png

Illustrasjonsbilde: Kevin Ehrenberg og Adelin Gashi.

 Vi er veldig glade for å få tildelt disse midlene slik at vi får implementert løsningene som vil gjøre det enklere å bli blodgiver, være blodgiver og rekruttere andre til å gi blod, sier overlege og seksjonsleder ved Blodbanken i Oslo, Lise Sofie Nissen-Meyer.

Norge har ca. 100.000 blodgivere, og 10-15 % slutter hvert år. Blodbankene må derfor kontinuerlig rekruttere nye givere for å utføre sitt oppdrag. Med økt andel eldre i befolkningen vil antall donasjoner kunne gå ned, mens behovet øker. Samtidig henger blodbankenes systemer etter den teknologiske utviklingen. Nissen-Meyer er glad for at Blodbanken i Oslo nå har fått midler slik at de kan starte arbeidet med en nasjonal løsning for rekruttering og oppfølging av blodgivere i fremtiden, som igjen vil sikre tilgangen på blod og blodkomponenter til pasienter.

– Dette prosjektet bidrar til at blodgiveropplevelsen blir sømløs blant annet gjennom automatiserte registeringsprosesser og at vi får systemer som kan dele data mellom blodbankene. For blodgiverne betyr det at de ikke lenger er låst til å gi blod på samme sted, slik de er i dag, men enkelt kan bytte blodbank gjennom å samtykke på HelseNorge-plattformen.

Kartla brukerreisen
Innovasjonsprosjektet som fikk tildelingen som 1 av 73 søkere, er et samarbeid med Norsk Helsenett og Blodbanken ved Sykehuset Vestfold. Prosjektet er basert på diplomoppgaven «Heart til Heart» som er utført av studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. De utforsket hvordan dagens blodgivertjeneste fungerer og kartla brukerreisen i møte med blodbanken - både for førstegangs- og erfarne blodgivere, personer som ikke har gitt blod, tidligere blodgivere som har sluttet og folk som ikke kan gi.

– De foreslåtte løsningene som vi fikk gjennom denne oppgaven implementeres nå gjennom prosjektet. Forhåpentligvis vil endringene gjøre det enklere å bli blodgiver, være blodgiver og rekruttere andre til å gi blod.  Samtidig vil ordningen gi bedret flyt i arbeidet for blodbankens ansatte, sier Nissen-Meyer.​

Illustrasjon 6-01.png

Illustrasjonsbilde: Kevin Ehrenberg og Adelin Gashi.

​Stor nytteverdi
Avdelingsleder for immunologi og transfusjonsmedisin John Torils Vaage forteller at i tillegg til å bistå helseforetakene med styrket tilgang til den viktige og frivillige donerte ressursen, vil et mer moderne, sammenhengende og fleksibelt blodgiversystem forbedre beredskapen i helsevesenet. 

– Norge har fritt valg av helsetjenester og bør også ha fritt valg av blodbank. Vi må gjøre det enkelt for våre givere å donere blod og det bidrar dette prosjektet til. Jeg er veldig glad for at vi har fått disse midlene da dette vil ha stor nytteverdi - både for ansatte og pasienter, sier han.