Anti-GBM – Ny metode

Fra og med 21/11-22 tar Seksjon for medisinsk immunologi i bruk ny metode for påvisning av anti-GBM som er basert på kjemiluminiscens.

Publisert 23.11.2022
Sist oppdatert 24.11.2022
Blodprøver Foto: Shutterstock

​Resultatene er ikke direkte sammenlignbare da metodene er forskjellige og har forskjellige referanseområder og deteksjonsgrenser. Vår interne validering har vist sterk korrelasjon for positive og negative verdier mellom ny og gammel metode.

For mer informasjon om analysen, se: «GBM antistoff».

​Kontaktperson: Livia Bajelan, fagansvarlig overlege, tlf. 22 11 88 90.