Autoantistoff-analysene ANA og ANCA kan nå kun bestilles fra offentlige sykehuslaboratorier

Rekvirenter med områdesykehus i Oslo (inkludert Lovisenberg og Diakonhjemmet) må derfor sende prøver som ønskes analysert på ANA og ANCA til Oslo universitetssykehus.

Publisert 29.03.2023
Bakgrunn mønster
Homogent mønster. Foto: OUS.

​Til legekontorer i Oslo

​​Helse Sør-Øst har ingen avtale med private laboratorier for utførelse av autoantistoff-analysene ANA og ANCA, inkludert subspesifisiteter. Rekvirenter med områdesykehus i Oslo (inkludert Lovisenberg og Diakonhjemmet) må derfor sende prøver som ønskes analysert på ANA og ANCA til Oslo universitetssyk​​ehus.

Prøvene vil fremover bli analysert av Seksjon for medisinsk immunologi, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Klinikk for laboratoriemedisin. Seksjonen er lokalisert ved Ullevål sykehus. 

Alle prøvesvar vil bli vurdert av lege med spesialkompetanse.

Hva betyr det for deg som skal rekvirere autoantistoff-analyser?
For de som allerede benytter OUS vil det ikke bli noen endring, men e-rekvirering er å foretrekke.

For de som benytter private laboratorier, betyr det at autoantistoff-analyser ANA og ANCA må bestilles til offentlige sykehuslaboratorier enten via DIPS Interactor eller på papirrekvisisjon. 

Dere som allerede har Interactor installert i deres pasientjournalsystem finner ANA og ANCA- analysene under Interactor- mappen Immunologi.

Ana Anca.png

Bilde fra Interactor: Analysene kan rekvireres ved å klikke på grønne firkanter eller kuler. Kliniske opplysninger gir grunnlag for et bedre svar og ev. tilleggsanalyser.

Dere som ikke har Interactor installert, trykk her for  papirrekvisisjon.

Dere kan også bestille papirrekvisisjoner på OUS- siden. Trykk her for å få tilgang til siden.

Prøvetaking; Prøvematerialet er serum med gel. Instruksjoner oppgis i DIPS Interactor eller på rekvisisjonen.​

Forsendelse av prøver fra legekontoret til Oslo universitetssykehus Immunologisk laboratorium;

Hvis deres legekontor ikke har egen budbil fra Oslo universitetssykehus kan dere sende prøvene med budbil fra privat lab. Prøven pakkes da i hylser og i OUS- felleskonvolutt. Husk å krysse av for Ullevål sykehus og Immunologi.

Seksjon for medisinsk immunologi har et bredt repertoar av autoantistoff-, allergi- og protein-analyser relatert til inflammasjon. Informasjon finnes på: labfag.no (under immunologi og transfusjonsmedisin/medisinsk immunologi). Faglige spørsmål og spørsmål om svartider angående ANA / ANCA analyser besvares på telefon 22118890.

Ved andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på kundesupportlims@ous-hf.no