Undervisning farmakologi

Avdeling for farmakologi kan tilby undervisning om ulike temaer innen farmakologi. Forespørsel kan rettes til seksjonsledere.

Seksjoner for klinisk farmakologi

Ullevål
Ingebjørg Gustavsen
Tlf.: 23 01 64 30
E-post: Ingebjorg.Gustavsen@ous-hf.no
 
Rikshospitalet
Nils Tore Vethe
Tlf.: 23 07 10 22
E-post: Nils.Tore.Vethe@ous.hf.no
 
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
André Gottås
Tlf.: 67 50 11 69
E-post: Andre.Gottas@ous-hf.no

RELIS (Regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst)

Tone Westergren
Tlf.: 23 07 54 39
E-post: tone.westergren@ous-hf.no

Farmakologisk institutt

Finn Olav Levy
Tlf.: 22 84 02 37
E-post: f.o.levy@medisin.uio.no

Norges laboratorium for dopinganalyse

Yvette Dehnes
Tlf.: 22 89 49 14
E-post: Yvette@dopinganalyse.no

Klinisk forskningspost

Hasse Khiabani Zaré
Tlf.: 23 07 08 98
E-post: haskhi@ous-hf.no

Legemiddelkomité og -sikkerhet

Per Wiik Johansen
Tlf.: 23 02 60 70
E-post: per.wiik.johansen@ous-hf.no

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og -beredskap

Per Wiik Johansen
Tlf.: 23 02 60 70
E-post: per.wiik.johansen@ous-hf.no
Sist oppdatert 23.11.2016