Et nærbilde av en sprøyte

Seksjon Legemiddelkomité og -sikkerhet

Legemiddelkomiteen (LMK) er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus. Komiteen skal fremme rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og understøtte effektiv legemiddelforsyning og forsvarlig legemiddelberedskap.

Kontakt

Seksjonsleder Øyvind Melien Tlf:

Andre kontaktpersoner: Laila Irene Bruun Tlf: 23 02 60 75, Skule Ingeberg Tlf: 23 02 60 72

Postadresse

Seksjon Legemiddelkomité og -sikkerhet,
Ullevål, Bygg 2,
Oslos universitetssykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Nyheter fra avdelingen

    ARTIKLER FRA AVDELINGEN