Om Seksjon Legemiddelkomité og -sikkerhet

Legemiddelkomiteen (LMK) er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus. Komiteen skal fremme rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og understøtte effektiv legemiddelforsyning og forsvarlig legemiddelberedskap.

Legemiddelkomiteen har åtte ulike underutvalg som dekker viktige felt på legemiddelområdet. Dette omfatter legemiddelhåndtering, legemidler til barn, legemidler til bruk ved psykiske sykdommer og rus, innkjøpsavtaler (LIS utvalg),  infusjons- og skyllevæsker, håndtering av cellegifter (cytostatikautvalg), legemiddeløkonomiutvalg og antiepileptikautvalg.


LMK har det overordnede ansvaret for prosedyrer innen legemiddelhåndtering. De fleste av prosedyrene innen legemiddelområdet ligger nå tilgjengelig på internett.

 

Sist oppdatert 07.02.2022