Informasjon, veiledning og rådgivning farmakologi

Avdeling for farmakologi består av personer med ulik fagbakgrunn som kan bistå rekvirenter og klinikere med informasjon, veiledning og rådgivning innen ulike aspekter innen farmakologi.

Seksjonene for klinisk farmakologi er bemannet av leger innen spesialiteten klinisk farmakologi og farmasøyter som besvarer spørsmål om våre analysetjenester og andre farmakologiske problemstillinger.

Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS Sør-Øst) tilbyr helsepersonell legemiddelinformasjon via e-post, per telefon og gjennom sin database med tidligere utredninger som er tilgjengelig på hjemmesiden.

Legemiddelkomiteen (LMK) er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus.

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap skal, i tillegg til rollen på nasjonalt nivå, være en støttefunksjon for det lokale og regionale arbeid med legemiddelberedskap i helseforetakene.

Norges laboratorium for dopinganalyse kan benyttes av helsepersonell og andre institusjoner til å få informasjon om kjemiske og farmakologiske egenskaper av dopingmidler og søke råd om bivirkninger av dopingmisbruk.

Sist oppdatert 23.11.2016