Ekspertsykehuset

Forvirring kan være utløst av legemidler!

Det er svært viktig at både pasienter og pårørende, men også helsepersonell, er klar over at mange legemidler har en utilsiktet antikolinerg virkning. Antikolinerg virkning betyr at virkningen av nevrotransmitteren acetylkolin hemmes, noe som for eksempel utnyttes i behandlingen av Parkinsons sykdom. Mange legemidler har derimot antikolinerge effekter som bivirkning, dette kan spesielt hos eldre og skrøpelige føre til kognitive bivirkninger som forvirring, hukommelsestap og i verste fall delirium.

En person med briller og maske
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock.

​Tekst av: Lillian Reiter, PhD, farmasøyt og journalist, Hanne Stenberg-Nilsen, farmasøyt, og Tone Westergren, PhD, farmasøyt og seksjonsleder, Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS Sør-Øst), Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Per M. Didriksen, OUS og Shutterstock. 

En eldre pasient som bruker mange legemidler er i det siste blitt mer forvirret, svimmel og har fått ustø gange. Behandlende lege spør om legemidlene til pasienten kan ha utløst disse symptomene. Det viser seg at pasienten har fått alimemazin, et middel mot søvnproblemer, som er kjent for å gi slike bivirkninger spesielt hos eldre pasienter.

Bilde av Lillian Reiter.

Lillian Reiter.

​Antikolinerge legemidler

Henvendelser om bivirkninger, der det viser seg at årsaken er en utilsiktet, såkalt antikolinerg virkning, er ikke uvanlige hos Regionalt legemiddelinformasjonssenter, RELIS Sør-Øst. 

Antikolinerge virkninger forårsakes av legemidler som hemmer effekten av nevrotransmitteren acetylkolin. Acetylkolin er en kjemisk forbindelse som sender signaler fra en nervecelle til en annen. Den har en viktig rolle i sentralnervesystemet for å opprettholde kognitiv funksjon. 

Legemidler med ønsket antikolinerg virkning benyttes til behandling av sykdommer som Parkinsons sykdom, urinveislekkasje, astma, kvalme og noen øyesykdommer.

​​​Uønskede effekter

Imidlertid har over 600 virkestoffer uønsket antikolinerg effekt ut over den primære tilsiktede virkningen. Legemiddelgrupper med antikolinerg aktivitet er primært antihistaminer, antipsykotika, noen antidepressiva og midler mot Parkinsons sykdom.

Tall fra forskningen viser at circa 50 % av den eldre befolkningen bruker minst ett legemiddel med antikolinerg effekt. I vårt eksempel er den tilsiktede virkningen en bedring av søvn, mens forvirring, svimmelhet og økt falltendens kan tilskrives den antikolinerge effekten av alimemazin. 

Eldre personer er mer utsatt enn yngre for å utvikle en akutt endring i mental funksjon som følge av legemidler, og legemidlene er utløsende årsak til rundt en tredel av tilfellene av delirium hos eldre. I tillegg til sentrale bivirkninger som falltendens, svimmelhet og hukommelsestap kan det forekomme mindre spesifikke bivirkninger som kvalme, oppkast og forstoppelse.

​​Problematisk hos eldre

Hvorfor er disse antikolinerge virkningene spesielt problematisk hos eldre? En årsak er at måten legemidler omsettes på i kroppen endrer seg med alderen. 

For eksempel får fettløselige legemidler et større distribusjonsvolum hos normalvektige eldre. Dette kan føre til forsinket utskillelse av legemidler og dermed forlenget virketid. Også selve effekten, det vil si hvordan kroppen påvirkes av legemidlet, forandrer seg. Disse endringene kan gi nedsatt terapeutisk effekt og økt fare for bivirkninger.

​​​Vær oppmerksom

Det er viktig at både pasienter og pårørende, men også helsepersonell, er klar over at mange legemidler kan gi slike utilsiktede antikolinerge virkninger. Vi anbefaler derfor pasienter og pårørende å være ekstra oppmerksomme på bivirkninger etter doseøkning eller oppstart av ett nytt legemiddel.

​​Vurdering av samlet belastning

For helsepersonell finnes det for eksempel de såkalte START- og STOPP-listene som angir kjente legemidler med antikolinerg virkning. Videre har RELIS publisert en oversiktsartikkel med tittelen «Bruk av legemidler med antikolinerg virkning hos eldre» i Tidsskrift for Den norske legeforening i fjor. 

Hvis pasienten allerede bruker mange legemidler bør disse gjennomgås før nye medisiner forskrives for å vurdere den samlede antikolinerge belastningen. Man kan forsøke å bytte ut legemidler med høy antikolinerg aktivitet eller seponere legemidler som ikke er nødvendige. Er disse tiltakene ikke mulige bør legen redusere dosen til minste dose som gir tilstrekkelig effekt.

I vårt eksempel sjekket RELIS START – og STOPP-listene og anbefalte å seponere alimemazin. Hvis det fortsatt er nødvendig med sovemedisin, bør man vurdere annen behandling, men unngå sovemidler som øker risikoen for forvirring og misbruk.

Du kan lese mer her:

Legemiddelhåndboka/Tabeller

Fra Tidsskriftet.no: "Bruk av legemidler med antikolinerg virkning hos eldre"

Les mer om RELIS Sør-Øst her!​
Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset.

Sist oppdatert 05.01.2023