Hjerte-Postoperativ og stepdown - Ullevål

Hjerte-PO er en postoperativ/intensiv enhet med 7 fysiske sengeplasser. Det ytes postoperativ behandling av hjerte- og lungeopererte pasienter. I tillegg har enheten akuttberedskap for ecmo og avansert traumebehandling av thoraxskader. Stepdown er en spesialisert, intermediær enhet med 9 fysiske sengeplasser, som primært mottar hjerteopererte pasienter fra Hjerte-PO 1.postoperative dag. I tillegg mottar enheten pasienter til postoperativ oppvåkning etter lungekirurgiske inngrep og TAVI, samt traumepasienter med thorax-skader.   Kontaktinformasjon Hjerte-PO og Stepdown ligger i bygg 3, 2.etasje. Telefonnummer: 22 11 80 80 Seksjonsleder er Veronika Johaug

Praktisk informasjon

Verdisaker, medisiner og eiendeler

Dersom du er innlagt hos oss får du medisiner her, og du trenger derfor ikke ta med egne medisiner. Unntaket er dersom du skal til hotellposten, da må du ha med deg medisiner for dagene fram til operasjonsdagen. Vi har begrenset plass til bagasje og anbefaler at du pakker lett, ta gjerne med undertøy, toalettsaker, treningstøy/løstsittende tøy og gode sko/tøfler. Verdisaker bør ikke medbringes. Eventuelle verdisaker oppbevares i avdelingen på eget ansvar.

Besøk

Besøkstidene er mellom 18-19.30 på hverdager og mellom 14-15 i helgene. Av hensyn til medpasienter tillates kun 2 personer inne hos deg av gangen. Ønsker du besøk utenom besøkstidene, hør med sykepleier og ta hensyn til medpasienter.

Blomster

Blomster er dessverre ikke tillatt i avdelingen.

Telefon og internett

Mobiltelefon er ikke tillatt på intensiv enhet.  På stepdown/sengepost kan du benytte mobiltelefon, men ta hensyn til medpasienter. Telefon skal ikke benyttes mellom kl 22 og kl 08. Avdelingen har trådløst internett, du kan kople deg til «helse sør-øst» og følge instruksjonene i nettleseren din.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hjerte-po og Stepdown ligger i bygg 3, 2.etasje.

Telefonnummer: 22 11 80 80