Thoraxkirurgisk avdeling

Thoraxkirurgisk avdeling har nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i hjerte, lunge og sentrale blodårer.

Avdelingen ledes av prof. dr. med. Arnt Fiane.

Avdelingen utfører et bredt spektrum av operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer, på barn og voksne. Det er fokus på alvorlige eller sjeldne tilstander i hjerte- og karsystemet, som krever kirurgisk behandling. 

Det er et utstrakt samarbeid med andre klinikker i Oslo universitetssykehus som gir et bredt tilbud til befolkningen, både regionalt og nasjonalt.  Det er i tillegg høy virksomhet i forbindelse med forskning og videreutdannelse av leger, sykepleiere, spesialsykepleiere og andre yrkesgrupper.

Nasjonale funksjoner

 • Hjertetransplantasjon
 • Mekanisk sirkulasjonsstøtte (VAD)
 • Kirurgisk behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTEPH)
 • Behandling av medfødte hjertesykdommer hos barn, og hos voksne (GUCH)
 • Lungetransplantasjon 

Regionsfunksjoner

 • Hjertekirurgi
 • Mekanisk hjerte-lungestøtte (ECMO)
 • Thorakoabdominal og juxtarenal aortakirurgi, åpen og endovaskulær
 • Behandling av aortadisseksjon
 • Hjerte- og karkirurgi hos pasienter med arvelig bindevevssykdom
 • Åpen og endovaskulær behandling av aortabue- og halskar, intestinal- og nyrearterier
 • Kompleks karkirurgi (med alvorlig komorbiditet, TX-pasienter, infeksjoner)
 • Thoraxapertursyndrom (TOS)

Område- og flerområdefunksjoner

 • Ikke-kardial thoraxkirurgi (lunge- og brystveggskirurgi)
 • Karkirurgi, inkludert henvisninger fra andre karkirurgiske avdelinger
 • Thoraxtraumer

Avdelingen er lokalisert både på Rikshospitalet og på Ullevål sykehus, med ulik funksjonsfordeling:

Rikshospitalet

 • Nasjonale funksjoner innen Hjerte-, lunge-, aorta- og karkirurgi

Ullevål

 • Utfører vanlige operasjoner på hjerte og lunger
 • Deltar i traumebehandlingen ved OUS

Thoraxkirurgisk avdeling har ansvar for Norsk Hjertekirurgiregister:

Avdelingen har også ansvar for Norsk Lungekirurgiregister: 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Thoraxkirurgisk avdeling
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Thoraxkirurgisk avdeling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20

Thoraxkirurgisk avdeling, Ullevål sykehus
Kirkeveien 166

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

 • Hjerterehabilitering 2A
  En viktig del av behandlingen til deg som nylig har vært innlagt for behandling av trange blodårer i hjertet eller operert hjerteklaff.
  Hjerterehabilitering 2A
  Dato kommer