Utprøving av legemidler for å redusere hjerterytmeforstyrrelser hos pasienter med mitralklaffsykdom

Formålet med studien er å undersøke om hjerterytmemedisinen flekainid i kombinasjon med metoprolol (SeloZok) vil gi mindre hjerterytmeforstyrrelser enn metoprolol alene hos pasienter med mitralflaffsykdom.

Publisert 25.01.2023
Et nærbilde av piller
Copyright (c) Stockbyte

Mitralklaffprolaps-sykdom er forbundet med risiko for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse og død. I dag er det ingen effektiv og dokumentert behandling for å forebygge dette. Dette forskningsprosjektet innebærer utprøving av legemiddelet flekainid (Tambocor) hos pasienter med mitralklaffsykdom. Metoprolol er en vanlig hjertemedisin som oftest brukes som førstelinjebehandling ved mitralklaffsykdom, mens flekainid ikke brukes grunnet manglende dokumentasjon på effekt og sikkerhet. Flekainid er et velprøvd medikament som brukes ved andre hjertesykdommer. Vi har observert god effekt av flekainid også ved mitralklaffsykdom, men siden dette ikke er systematisk studert er ikke flekainid standard behandling ved mitralklaffsykdom. 

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 01.11.2022 fram til 31.12.2023

Les mer om studien og deltagelse.​