Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF)

Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Agder og andre som ønsker å komme hit. Vi har også regionale og nasjonale funksjoner. Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder. Over 7000 ansatte jobber for at du skal oppleve trygghet når du trenger det mest. All virksomhet i Sørlandet sykehus er tuftet på verdiene respekt - faglig dyktighet - tilgjengelighet - engasjement. Verdiene skal prege måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere.

Copyright (c) Gerd Altmann / Pixabay

​ProCardio samarbeider med KardioSØR fra Sørlandet sykehus. 
Gruppen fokuserer på forekomst, utredning, behandling og forebygging av medfødt og ervervet hjertesykdom. KardioSØR ledes av Jarle Jortveit, MD, PhD og har flere viktig kliniske studier pågående. Blant de er Atrieflimmerstudien som ønsker å kartlegge forekomsten av ulike hjerteflimmer i Norge. 

Ved atrieflimmer slår hjertets forkamre uregelmessig og ofte fort. Dette kan føre til at det dannes blodpropper i hjertet. Blodproppene kan følge de store blodårene til hodet slik at blodårene i hjernen tilstoppes og det oppstår et hjerneslag. Risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer øker ved alder 65 år, kombinert med diabetes, høyt blodtrykk og annen hjerte- og karsykdom. 

Alle som deltar i studien får tilsendt en nyutviklet norsk medisinsk sertifisert hjertesensor (www.ecg247.no). Sensoren er utviklet fra Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder. 

En annen viktig studie er IMPROVE studien. Hensikten med Improve-studien er å undersøke om mer moderne ekkokardiografiske metoder (global langakse-strain og mekanisk dispersjon) er bedre enn venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) som prognostisk parameter hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og hjertesvikt. Improve er designet som en multisenterstudie med mange deltakende sykehus i Norge. Totalt 3100 pasienter skal inkluderes. Rekrutteringen skjer fra Sørlandet sykehus, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Vestre viken (Drammen), Stavanger universitetssjukehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og St. Olavs Hospital. 

PhD-kandidat Daniela Melichova, MD, som er under veiledning av Kristina Haugaa, deltar i studien som allerede har fått en del medieomtale i landet; De er «gift» med forskningen sin - fvn.noDe har gitt Europa en ny og bedre hjertebehandling - agderposten.no.  
Sist oppdatert 16.02.2023