Science Impact 2023 – fremtidens løsninger begynner i dag

ProCardio var godt representert da UiO Veksthus inviterte til Innovasjonskonferansen under Oslo Innovation Week 2023.

Publisert 02.11.2023
En gruppe mennesker som sitter ved et bord
Oppsummert var paneldeltakerne enig i at godt samarbeid om presisjonsbehandling er essensielt for vellykket pasientoppfølging. 

Samarbeid mellom akademia, instituttsektoren, privat sektor, oppstartsbedrifter og industri er svært viktig når man skal skape fremtidens helsetjenester. Dette var blant temaene som ble diskutert.  

Fremtidige utfordringer innen helse og miljø krever innovative løsninger med digitale verktøy som en integrert del av hverdagen, noe også ProCardio retter sin innsats inn mot. 

Å gi rett behandling, til rett pasient, til rett tid.

I parallellsesjonen «- Hvordan holde hjertet sunt?» ble det presentert flere korte foredrag og pitcher om innovativt arbeid innenfor områdene bedre diagnostikk, behandling og oppfølging av hjertepasienter.

En person som står ved siden av et podium
Professor Kristina Haugaa presenterte hvordan ProCardio jobber for å optimalisere hjertebehandling ved bruk av teknologi.

Flere prosjekter i senteret jobber målrettet med å identifisere og kartlegge sykdomsforløpet for hver individuell pasient for å sikre best mulig oppfølgning og riktig behandling i sanntid med mål om å redusere unødvendig lidelse og hindre plutselig død. ARVC risiko kalkulator er også et godt eksempel på teknologisk utvikling til det beste for pasienten og behandlende personell. 

En mann som holder en presentasjon
Eigil Samset, daglig leder Cardiology Care Area, presenterte GE HealthCare sin strategi for helhetlig behandlingsforløp innen kardiolgi – basert på tidlig oppdagelse og forebygging for å sikre et langvarig liv med optimal helse. 

Innleggene dannet et godt diskusjonsgrunnlag for den avsluttende paneldebatten der begge deltok. Oppsummert var paneldeltakerne enig i at godt samarbeid om presisjonsbehandling er essensielt for vellykket pasientoppfølging. 

Arrangørene har oppsummert konferansen i en videosnutt på 2 min.