Pris for fremragende forskningsartikkel

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler. Én av årets vinnere var artikkelen «Highly malignant disease in childhood-onset arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy» som ble publisert i European Heart Journal i august.

Publisert 15.06.2023
ProCardio og HLK vant OUS-pris for fremragende forskningsartikkel
Medforfatterne Marianne Forså, Martin Prøven Bogsrud, Isotta Castrini, Kristina Haugaa og Marit Kristine Smedsrud flankert av forskningsdirektør Erlend Smeland, som sto for prisutdelingen. Privat bilde.

Artikkelen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom ProCardio Senter for Innovasjon ved Hjerte-, lunge- og karklinikken, og Barnekardiologisk avdeling og den var nominert av både Hjerte-, lunge- og karklinikken og Barne- og ungdomsklinikken. Førsteforfatter Marit Kristine Smedsrud mottok prisen på vegne av medforfatterne. Professor ved Kardiologisk avdeling og leder for ProCardio, Kristina Haugaa, var studiens sisteforfatter.

Den aktuelle studien var den første i verden til å undersøke forekomsten av alvorlige hendelser i hjertemuskelen hos barn med ARVC, samt nytten av familieutredning i tidlig barnealder ved ARVC-relaterte mutasjoner. Studien viste en høy forekomst av alvorlige kardiale hendelser hos barn med ARVC. Barn som utviklet ARVC før 12 års alder, hadde en særlig ondartet fenotype. I tillegg oppfylte hele 18 % av barna som ble inkludert gjennom familiescreening kriteriene for en definitiv ARVC-diagnose før 18 års alder. Resultatene fra studien viste at utbredelsen av ARVC i barnealder er underestimert og at barna som utvikler ARVC ofte har en høy-malign fenotype.


bilde av logo for procardio

Your heart – Our dedication


I en lederartikkel i European Heart Journal er det tatt til orde for at den aktuelle studien bør brukes som dokumentasjonsgrunnlag for revisjon av dagens internasjonale retningslinjer for ARVC.

Highly malignant disease in childhood-onset arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Smedsrud MK, Chivulescu M, Forså MI, Castrini I, Aabel EW, Rootwelt-Norberg C, Bogsrud MP, Edvardsen T, Hasselberg NE, Früh A, Haugaa KH. Eur Heart J. 2022 Dec 1;43(45):4694-4703. PMID: 36036653

Arrhythmogenic cardiomyopathies in children: seek and you shall find. Kaski JP. Eur Heart J. 2022 Dec 1;43(45):4704-4706. PMID: 36263790 ​