Marit Kristine Smedsrud er tildelt Marie Spångberg-prisen

Postdoktor ved ProCardio, Marit Kristine Smedsrud, mottok 6. juni Marie Spångberg-prisen for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkelen publisert av en norsk kvinnelig lege i 2022. Artikkelen utgikk fra ProCardio Senter for Innovasjon ved HLK og professor Kristina Haugaa var artikkelens sisteforfatter. Utdelingen fant sted under Legeforeningens landsstyremøte i Bodø.

Publisert 15.06.2023
Sist oppdatert 19.12.2023
En person som holder et trofé
Copyright (c) Shutterstock

Den aktuelle artikkelen, «Highly malignant disease in childhood-onset arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy» ble publisert i det anerkjente tidsskriftet European Heart Journal i slutten av august.

Den aktuelle studien var den første i verden til å undersøke forekomsten av alvorlige hendelser i hjertemuskelen hos barn med ARVC, samt nytten av familieutredning i tidlig barnealder ved ARVC-relaterte mutasjoner. Studien viste en høy forekomst av alvorlige kardiale hendelser hos barn med ARVC. Barn som utviklet ARVC før 12 års alder, hadde en særlig ondartet fenotype. I tillegg oppfylte hele 18 % av barna som ble inkludert gjennom familiescreening kriteriene for en definitiv ARVC-diagnose før 18 års alder. Resultatene fra studien viste at utbredelsen av ARVC i barnealder er underestimert og at barna som utvikler ARVC ofte har en høy-malign fenotype.

 

Highly malignant disease in childhood-onset arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Smedsrud MK, Chivulescu M, Forså MI, Castrini I, Aabel EW, Rootwelt-Norberg C, Bogsrud MP, Edvardsen T, Hasselberg NE, Früh A, Haugaa KH. Eur Heart J. 2022 Dec 1;43(45):4694-4703. PMID: 36036653​