Kunstig intelligens blir et kraftig verktøy i hendene på kardiologene

Kunstig intelligens er allerede i ferd med å få en stor betydning for diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med koronarsykdom.

Publisert 06.03.2023
En lampe på et bord
Copyright (c) Shutterstock
​​"Når avanserte modeller for kunstig intelligens får tilgang til helsedata fra pasientene selv, fastlegene og sykehusene, vil man kunne forutsi risikoen for sykdom, avgjøre hva som er den beste persontilpassede behandlingen og ikke minst foreslå endringer i pasientens livsstil som kan gjøre at sykdom unngås." ​​  
- Forteller Eigil Samset i Podcasten HealthTalk.