Hjertet fungerer normalt hos de fleste som har hatt covid-19

Det ser ikke ut til at nedsatt hjertefunksjon er en av årsakene til at det tar lang tid for noen å bli helt friske etter gjennomgått covid-19. Dette kommer frem fra en ny studie.

Publisert 17.02.2023
En person som skriver på et stykke papir
Copyright (c) Shutterstock

En av komplikasjonene du kan få på grunn av covid-19-infeksjon er betennelse i hjertemuskelen. Dette kalles for myokarditt, og kan gi symptomer som hjertebank, pustevansker, forstyrrelse av hjerterytmen og trykkfølelse på brystet. En ny studie gir imidlertid god grunn til optimisme med tanke på hjertefunksjonen etter at pasientene er blitt friske fra covid-19. Forskerne fant nemlig at hjertefunksjonen var normal noen måneder senere hos de aller fleste som hadde vært innlagt på sykehus med covid-19-infeksjon.

Likevel fant forskerne en liten endring i hjertefunksjonen hos noen av pasientene. Disse pasientene hadde nedsatt venstre ventrikkelfunksjon, det vil si at venstre del av hjertemuskelen fungerte dårligere enn normalt. Hos de fleste kunne dette forklares med høyt blodtrykk eller hjertesykdommer som pasientene hadde hatt før de ble smittet av koronaviruset. Men dette gjaldt ikke for alle.

–  Hos seks av pasientene som deltok i studien kan den lett nedsatte hjertefunksjonen ikke forklares med hypertensiv hjertesykdom eller andre hjertesykdommer, forteller Tangen.

Hypertensiv hjertesykdom er en sykdom som fører til at hjertets evne til å pumpe blod rundt i kroppen blir redusert. Men det var altså ikke denne sykdommen som forklarte den noe nedsatte hjertefunksjonen hos disse seks pasientene. Forskeren forteller at vi dermed kan tenke oss at endringen i hjertefunksjonen er en konsekvens av komplikasjoner knyttet til covid-19.

I studien deltok 92 pasienter som hadde vært innlagt på sykehus med covid-19-infeksjon. Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 59 år og litt under halvparten var kvinner.

–  Vi utførte ekkokardiografisk undersøkelse på pasientene tre måneder etter at de ble skrevet ut fra sykehus. Studien er en multisenter studie der 23 sykehus fra hele landet er involvert, forteller Tangen.  

Ekkokardiografi er en metode for undersøkelser av hjerte med ultralyd. Metoden er nøyaktig og gjør at forskerne kan studere hjertets anatomi, bevegelse, og blodstrømmen gjennom hjertet. Ved hjelp av denne undersøkelsen så Tangen med kolleger på om deltakerne hadde nedsatt hjertefunksjon som kunne være en konsekvens av gjennomgått covid-19-infeksjon.

Les hele saken på hjemmesiden til Institutt for klinisk medisin​.