Hjertemuskel- og hjerteposebetennelse etter vaksine mot Covid-19 i Norge

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og hjerteposen (perikarditt) er sjeldne bivirkninger av vaksiner mot Covid-19. Med denne studien vil vi validere de meldte tilfellene av disse bivirkningene i Norge og gi oppfølging til de som fikk hjertemuskelbetennelse.

Publisert 26.01.2023
En person i en maske som holder en sprøyte
Copyright (c) Shutterstock
Regulatoriske myndigheter nasjonalt og internasjonalt har konkludert med at myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) og perikarditt (betennelse i hjertesekken) er sjeldne bivirkninger etter vaksinering med Covid-19 mRNA vaksiner. Siden myokarditt og perikarditt er alvorlige bivirkninger der det ikke finnes gode data om utløsende faktorer eller kardiale effekter på lang sikt, er det et påtrengende behov for både å validere de meldte sykdomstilfellene og deres forløp i Norge samt å følge opp pasientene i ettertid. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI), Statens legemiddelverk (SLV) og Oslo universitetsssykehus (OUS).

 Først og fremst vil studien gi god oppfølging og eventuelt behandling av rammede pasienter. I tillegg har studien svært stor samfunnsnytte ved å gi viktig informasjon til Koronarvaksinasjonsprogrammet om langtidseffekter av vaksinebivirkningene. Valideringen er viktig kvalitetssikring. Komplette datasett uten inklusjonsbias viktig å fremskaffe det reelle bildet av bivirkningene. Et presist kunnskapsgrunnlag er viktig for å unngå unødvendig bekymring hos befolkningen. Både forekomsten og alvorligheten av Covid-19 vaksine-utløst myokarditt og perikarditt vil være avgjørende for om man kan forsvare massevaksinasjon av befolkningen i fremtiden. 

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 01.09.2022 fram til 31.12.2030.

Les mer om studien og deltagelse.