DIPS

Vi utvikler helseteknologi og skaper digitale arbeidsflater for virkelighetens helter i norske sykehus og kommuner. Sammen skaper vi digitale verktøy for over 150 000 helsefaglige ansatte. Vår klare målsetning er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt på tvers – ved å sette brukervennlighet og klinisk verdi i høysete.

Diagram
Copyright (c) Gerd Alltmann / Pixabay
DIPS​ utvikler verktøy som virkelighetens helter bruker hver dag i kampen om bedre helse. Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling i spesialist- og i kommunehelsetjenesten, i tillegg til spesialistløsninger innenfor radiologi og til laboratorier.

Vi utvikler også løsninger for samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra oss.

Våre løsninger bidrar til at helsepersonell kan realisere effektiviseringsgevinster i sin drift, samtidig som de forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten.

Den siste tiden har det pågått en omfattende videreutvikling av vår journalplattform og utvikling av vårt tredje generasjons journalsystem DIPS Arena. Arena gir klinikerne et bedre og mer slagkraftig arbeidsverktøy, og har et moderne brukergrensesnitt som enkelt kan tilpasses de ulike brukerne i klinikken.

Som en del av arbeidet utvikles det støtte for kliniske prosesser og for strukturert informasjon.Sist oppdatert 16.02.2023