Blodfortynnende behandling etter kateterbasert implantasjon av aortaklaff

ACASA-TAVI-studien vil undersøke om behandling med antikoagulasjon vil redusere påleiringer på klaffen hos TAVI-pasienter sammenlignet med dagens standard behandling.

Publisert 25.01.2023
En stor gruppe hvite objekter
Copyright (c) Photo Disc

Transkateter implantasjon av aortaklaff (TAVI) er en etablert og god behandling for pasienter med trang aortaklaff (aortastenose). Ved Oslo universitetssykehus utføres ca 700 TAVI-prosedyrer per år. Pasienter som har gjennomgått TAVI får blodfortynnende behandling for å bevare klaffen. På tross av dette er det beskrevet at ca 20% får påleiringer på klaffen etter 1 år, og disse påleiringene har blitt forbundet med dårligere klinisk utkomme. Standard blodfortynnende behandling er såkalte «platehemmere». Det er beskrevet at pasienter som får blodfortynnende behandling med såkalt «antikoagulasjon» har mindre påleiringer på klaffen. Dette er pasienter som har en annen grunn for å bruke disse medikamentene. ACASA-TAVI vil undersøke om behandling med antikoagulasjon vil redusere påleiringer på klaffen hos TAVI-pasienter sammenlignet med dagens standard, og om dette materialiserer seg i bedre klinisk utkomme.

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 02.12.2021 fram til 30.11.2025 

Les mer om studien og deltagelse.​