Behandling med eller uten betablokkere ved hjerteinfarkt

Betablocker Treatment after Acute Myocardial Infarction - BETAMI studien tester om legemiddelgruppen betablokkere fremdeles er viktig i behandlingen etter et akutt hjerteinfarkt. Trenger alle dette legemidlet eller kan noen unnvære det?

Publisert 26.01.2023
Sist oppdatert 08.02.2023
Bakgrunn mønster
Copyright (c) Gerd Altmann / Pixabay

Betablokkere er en gammel medisin som har vært gitt for å beskytte mot nye hjertehendelser. Vi vet ikke om den er like gunstig nå i forhold til for 30 år siden da den ble tatt i bruk, fordi vi nå har utblokking i akuttfasen (PCI) og nye hjertemedisiner.

Betablokkere hadde en beskyttende effekt etter et hjerteinfarkt før disse nye behandlingsmetodene, men om denne effekten finnes i dag er noe hjerteleger over hele verden lurer på. Det kan være vi sitter igjen med risiko for bivirkninger uten særlig effekt.

Studiegruppen bak BETAMI og alle instanser som har vurdert denne studien både for finansiering og godkjenninger mener derfor at det er viktig å vurdere betablokkeres plass i behandling av hjerteinfarkt på nytt. 

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 02.10.2018 fram til 01.07.2023​

Les mer om studien og deltagelse.​ 


Studien drives fra Oslo universitetssykehus og ledes av prosjektleder Prof. Dan Atar, ved Medisinsk klinikk på Ullevål sykehus, co-prosjektleder dr. John Munkhaugen, på Drammen sykehus og studie scientific secretary dr. Vidar Ruddox, på Sykehuset i Vestfold.​