Aortastenose og hjerteamyloidose i Norge

Aortastenose (AS) er en vanlig hjerteklaffesykdom, 1/20 mennesker over 65 år har AS. Hjerteamyloidose er også hyppig forekommende hos eldre. Vi ønsker å undersøke forekomst av hjerteamyloidose hos pasienter med AS, samt hvordan det går med disse pasientene etter behandling av AS.

Publisert 25.01.2023
En person som holder et verktøy
Copyright (c) Shutterstock

Aortastenose (AS) er den vanligste hjerteklaffesykdommen i utviklede land. AS er en progressiv og alvorlig tilstand som ubehandlet har en median overlevelse på 5 år. Behandlingen er erstatning av klaffen med en kunstig hjerteklaff, enten ved åpen hjertekirurgi eller ved hjelp av kateterbasert teknikk (TAVI). TAVI tilbys eldre pasienter som har høyere risiko ved operasjon og antallet inngrep øker raskt.

Hjerteamyloidose er også hyppig forekommende hos eldre, studier har rapportert at avleiring av amyloid finnes hos 25 % av mennesker eldre enn 80 år. AS og hjerteamyloidose kan dermed sameksistere hos eldre pasienter. Tidligere har hjertebiopsi vært påkrevet for å stille diagnosen hjerteamyloidose, men i nyere tid har den nukleærmedisinske undersøkelsen DPD-scintigrafi kombinert med blodprøver vist seg å være tilstrekkelig utredning. Hjerteamyloidose har en svært alvorlig prognose, men hvilken konsekvens amyloid avleiring har på eksempelvis overlevelse, fysisk kapasitet og livskvalitet etter klaffeerstattende behandling er ikke klarlagt.

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 01.09.2021 fram til 30.12.2023

Les mer om studien og kontaktpersoner for deltagelse. ​