Seksjon for kardiologisk intervensjon - Ullevål

Seksjonen disponerer 3 laboratorier og utfører kateterbasert invasiv diagnostikk og behandling av hjertesykdommer. Pasienter med koronarsykdom og akutte tilstander utgjør de største gruppene av pasienter. Seksjonen har derfor døgnkontinuerlig beredskap hele året. Seksjonen har etablert et eget program for behandling av strukturelle hjertesykdommer med ekt på kateterbasert behandling av klaffesykdommer. En viktig del av virksomheten er forskning, og seksjonen driver både egeninitiert forskning og har forskningssamarbeid innen- og utenfor OUS. Vi samarbeider med Hjertemedisinsk avdeling på Ullevål, og med Thoraxkirurgisk enhet på Ullevål.

Seksjonen ledes av overlege Anders Opdahl og enhetsleder, radiograf Hilde Aarseth

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 6, 2.etasje, Ullevål

Ullevål sykehus Bygg 6

Kirkeveien 166

0450 Oslo