Ekspertsykehuset

Gravid og hjertesyk - hvordan går det?

Svangerskap er for mange kvinner en selvfølgelig del av livet. Slik er det dessverre ikke for alle. For kvinner med hjertesykdom kan svangerskap utgjøre en stor risiko for mors helse. Men, med god hjelp og tverrfaglig ekspertise kan det likevel bli en realitet for veldig mange, til tross for alvorlig hjertesykdom.

Et par føtter på et teppe
Foto: Shutterstock.

Tekst: Mette-Elise Estensen, MD, PhD, overlege, Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet og leder av Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide.

Det å få barn er for mange kvinner et stort ønske i livet. For hjertesyke kvinner kan det by på en stor utfordring å gå igjennom et svangerskap.

Med hjertesyke kvinner refererer vi til kvinner som har medfødt hjertefeil eller arvelig genetisk hjertesykdom, aortasykdom, hjertesvikt eller alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

Hva skjer egentlig med hjerte i graviditeten og hvorfor er dette en utfordring for noen kvinner?

Hjertets minuttvolum øker med 30-50 %, pulsen øker med 10 -20 slag i minuttet, og hormonelle endringer gjør karveggen mykere slik at blodårene utvider seg og blodtrykket blir lavere. Blodet får økt levringstendens. Dette er forandringer som skjer i alle normale svangerskap.

Illustrasjon av forandringer i hjertet under svangerskap

For gravide kvinner med en underliggende hjertesykdom kan disse forandringene utgjøre en stor påkjenning for hjertet, og for de med alvorlig hjertesykdom kan svangerskapet medføre alvorlig og i noen tilfeller livstruende sykdom. Disse kvinnene krever spesiell oppfølging og behandling av et tverrfaglig team.

Bilde av Mette-ELise Estensen.

Leder av Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide.

Foto: Privat.

Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide

2016 ble «Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide» etablert.

Årlig henvises rundt 130-140 kvinner med hjertesykdom til tjenesten for vurdering og oppfølging i graviditeten, eller de henvises med spørsmål om råd og veiledning for prevensjon og før en eventuell graviditet.

Tjenesten består av tverrfaglig team som gir individuell oppfølging- og behandling til hver enkelt hjertesyk gravid kvinne i svangerskapet, under fødselen og i barselperioden.

Teamet består av hjertespesialister, fødselsleger, narkoseleger, jordmor og sykepleiere med spesial kompetanse innen feltet voksne med medfødt hjertefeil og gravide med hjertesykdom.

De aller fleste med hjertesykdom som henvises til vårt team vil kunne gjennomføre et svangerskap, men noen kvinner med alvorlig hjertesykdom vil av dette teamet bli frarådet å bli gravide. Vi har så langt behandlet mer enn 1000 pasienter.

For å få mere kunnskap og å kunne veilede og behandle denne pasientgruppen trenger vi mer forskning innen området.

Forskning på hjertesyke gravide

Alessia Quattrone og Isotta Castrini er begge kardiologer og forsker på kardiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet. Deres doktorgrad er tilknyttet ProCardio Center for Innovation.

Svangerskap hos kvinner operert for Fallots tetrade. (Alessia Quattrone)

Vi har funnet at forekomst av ventrikulære arytmier er betydelig høyere hos kvinner operert for Fallots tetrade som hadde gjennomgått svangerskap sammenlignet med de som ikke har. Fallots tetrade er en alvorlig medfødt hjertefeil som må opereres i spedbarnsalder. Alle pasientene gjennomgikk ultralyd av hjertet og tok blodprøver.

Ventrikulær arytmi ble registrert ved hjelp av en bærbar enhet for hjerterytmeovervåking. Forekomsten av ventrikulære arytmier var høyest blant de som hadde gjennomgått svangerskap. Risikofaktorer var mekanisk dispersjon i høyre ventrikkel, en spesiell funksjon målt ved ultralyd, og hjertesviktmarkøren NT-proBNP, som er en blodprøve.

Funnet kaster nytt lys over mulige påvirkninger og konsekvenser svangerskap kan ha hos kvinner operert for Fallots tetrade. Alle kvinner operert for Fallots tetrade som planlegger svangerskap bør derfor vurderes i forhold til risiko for ventrikulær arytmi. Artikkelen ble publisert i Open Heart i 2021.

Svangerskap hos kvinner med arytmogen kardiomyopati. (Isotta Castrini)

Vi har funnet at det er trygt for pasienter med arytmogen kardiomyopati  å være gravide og føde barn. Arytmogen kardiomyopati er en arvelig hjertesykdom med høy risiko for plutselig død i ung alder oftest relatert til fysisk anstrengelse. Effekten av graviditet hos kvinner med AC er lite kjent.

Funnene våre viste at kvinner med arytmogen kardiomyopati tolererte graviditeten bra uten alvorlige forverrelse av symptomer i løpet av svangerskapet og uten påvisbare langtidseffekter av svangerskap på hjertesykdommen.

Dette er nye og viktige funn som indikerer at svangerskap ikke må frarådes på et generelt grunnlag hos kvinner med arytmogen kardiomyopati.

Artikkelen ble publisert i European heart journal cardivascular imaging i 2019.

Flere lenker:

Artikkel fra European heart journal cardivascular imaging i 2018.

Fra Ekspertsykehusets blogg: "Hvor trygt er det å være gravid og ha en hjertesykdom?"

Fra FHI: Influensavaksine til gravide.

Fra Helsenorge: Råd om korona til gravide og ammande.

Informasjon om koronavirus og hjertesyke gravide - Oslo universitetssykehus.

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Sist oppdatert 19.12.2023