Ekspertsykehuset

Fremtidens hjertebehandling

Forskningssenteret ProCardio jobber med fremtidens hjertebehandling. Kunstig intelligens og app-styrt pasientkontakt er noen av nøkkelordene.

Logo til ProCardio
Illustrasjon: ??

​Tekst av: Senterleder ProCardio, Kristina Haugaa og Maria Christine Ruud, koordinator, ProCardio SFI, Kardiologisk avdeling, HLK, OUS.

I juni 2020 fikk vi den hyggelige nyheten fra Norges Forskningsråd at vi var tildelt midler for oppstart av et nytt Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Senteret har OUS som vertsinstitusjon og hadde sin oppstart i desember 2020. Vi har som mål å utvikle hjertebehandling til det bedre for både pasienter og behandlere.  

Foto av ansatte

Flere av de ansatte fra OUS med senterleder Kristina Haugaa i front. Foto: OUS.

Nye metoder

Hjertesykdom kan ramme i alle aldre og føre til kronisk sykdom eller ramme plutselig i form av hjertestans. Det nye senteret ProCardio vil bidra med nye metoder for å forbedre leveutsiktene til pasienter med hjertesykdom og forebygge hjertestans.

Helsepersonell bruker mye tid på å finne opplysninger om pasientene i pasientjournaler, der viktig informasjon kan ligge skjult i lange journaler og andre helseregister.

Våre nye metoder vil bruke informasjon fra billeddiagnostikk av hjertet, hjerterytmeundersøkelser og genetiske undersøkelser som hjelper behandlende helsepersonell å finne riktig diagnose, få oversikt over utviklingen av sykdommen over tid og å estimere risikoen for uønskede hendelser som for eksempel hjertestans.

Vi vil bruke artifisiell intelligens for å forbedre oppfølgingen av pasienten. Riktige undersøkelsesintervaller i oppfølgingen vil unngå både overbehandling og underbehandling.

ProCardio

Mange hjertesykdommer har et kronisk forløp med forverrelse over tid som for eksempel klaffesykdommer, hjertesvikt, hjertemuskelsykdommer og hjerteskader etter kreftbehandling.

Det er viktig å finne riktig tidspunkt for å igangsette en behandling som for eksempel operasjon av hjerteklaffen eller innsettelse av en implanterbar hjertestarter. Optimalt tidspunktet for behandlingen vil variere individuelt.

ProCardio skal utvikle nye metoder som fastslår hver enkelt pasients forløp og optimalt tidspunkt for behandling for å redusere lidelse og forhindre plutselig død.

Senteret skal utvikle, teste og validere nye verktøy som kan forutsi en enkelt pasients sykdomsprogresjon og estimere risiko for plutselig hjertedød. Videre er målet å utforme en oversikt som inkluderer tidligere og fremtidige behandlinger og slik optimalisere behandlingen av hjertesykdommer. Likeså vil vi se på fremtidens kommunikasjon mellom pasient og behandler. Denne må bli mer interaktiv og foregå på flere kontaktflater.

Bilde av app-side

Fremtidens lege-pasient kommunikasjon?

Høyprofilerte og spesialiserte partnere

OUS er vertsinstitusjon, men ProCardio har mange partnere med på laget.

Universitetet i Oslo (UiO) er en naturlig del av samarbeidet med OUS. GE Healthcare er verdensledende på medisinsk bildebehandling og diagnostikkselskap og inkluderer den norskbaserte GE Vingmed Ultralyd, en leder innen utvikling kardiovaskulære ultralydapparater.

Medtronic, verdens største leverandør av hjertestartere. DIPS, den største leverandøren av elektronisk pasient journal i Norge. Sørlandet sykehus (SS) er et av 5 intervensjonssentre i Norge med en pasientpopulasjon for akutt hjerteomsorg på omtrent 450.000.

Simula (SRL) er en verdensledende forskningsorganisasjon innen IKT og informatikk, inkludert utvikling av modeller for hjerte- og datasimulering.

NTNU er en topp global aktør innen medisinsk bildebehandling, med særlig spesialisering innen hjerte-ultralydteknologi, samt maskinvare for signalinnsamling så vel som for bruk av kunstig intelligens (AI) for bildeanalyse.

Sesam, er et norsk selskap som spesialiserer seg i GDPR-kompatibel datahåndtering.
Samarbeidet vil også foregå internasjonalt med partnere som Baker Institute (BI, Australia), et av verdens mest respekterte forskningssentrene i diabetes og hjertesykdom.

I tillegg til Mass General Brigham (MGB, USA), et økosystem bestående av flere sykehus og forskningsinstitusjoner fra USA.

 

Bilde av skype-kick-off

 

 

Kick off

Senteret startet offisielt 1 desember 2020. Å starte et nytt forskningssenter midt i en global pandemi har vært utfordrende. Likevel har vi funnet digitale løsninger som har fungert bra for oss.

Vi hadde kick-off første uken i januar 2021. Denne foregikk heldigitalt og var både produktiv og vellykket også om de hyggelige get-together møtene måtte vente. Ukentlige møter foregår nå via zoom. Vi må se løsningene og få det til å fungere på best mulig vis til vi endelig kan møtes igjen.
 

Lenker og referanser:

ProCardio er på Twitter: @ProCardio1og har egen hjemmeside: https://www.heart-sfi.no/

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset.

 

 

Sist oppdatert 19.12.2023