Fagkurs

Åpent nettkurs i PCI ved hjerteinfarkt

Tid og sted

Når

Åpent nettkurs

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Hjertesykdommer

Arrangør

Innføringskurs i PCI-behandling av hjerteinfarkt

Dette kurset er blitt til i et samarbeid mellom Michael Bjaanes, sykepleier, forfatter og medisinsk illustratør, Knut Gjesdal, pensjonert professor i Kardiologi og Bjørn Bendz, invasiv kardiolog og klinikkleder ved Hjerte, Lunge og Karklinikken ved OUS-Rikshospitalet.

Kurset gir gjennom tegninger og animasjoner en rask innføring i prinsippene for percutan behandling av akutt hjerteinfarkt, og tar ca 10 minutter å gjennomføre.

Det er lov å laste ned kurset, og benytte det i undervisning. Det er ikke tillatt å bruke kurset eller deler av kurset i kommersiell sammenheng, publisere det på nett eller å endre illustrasjoner.