Vilhelm Magnus Laboratorium for nevrokirurgisk forskning

Vilhelm Magnus laboratorium (VML) er en translasjonsforskningsgruppe for nevrokirurgi ved Oslo universitetssykehus. Vi utforsker biologien som ligger til grunn for nevrokirurgiske forhold, og vår forskningsinnsats omfatter både normale celler og kreftceller fra den menneskelige hjernen. Det antas at stamceller i glioblastoma er kritisk viktige i resistens mot terapi. Derfor er det en sterk begrunnelse for målrettet forskning på disse cellene for å utvikle nye molekylære terapier. Gruppen har allerede identifisert differensielt uttrykte celleegenskaper inkludert gener og signaliseringsproteiner som kan ha potensiale som nye og spesifikke mål for behandling av glioblastom.

En lege som holder et stetoskop over en globus
Copyright (c) 2019 PopTika/Shutterstock
Sist oppdatert 03.12.2021