Vaskulær biologi og vevsregenerasjon

Ny kunnskap om differensiering av stamceller har stimulert forskning på vevsregenerasjon og «tissue engineering». Forskningsgruppen arbeider med å utforske betingelsene for regenerasjon og nydannelse av arterier og vener for å dekke behovet for behandling av vaskulære sykdommer der større vener (f.eks. klaffebærende vener) eller arterier er blitt defekte. Forskningsgruppen studerer både muligheten for å benytte decellulariserte kar og «bioprinting» av stamceller, vevsfaktorer, og kunstig matrix som basis for å dirigere nydannelse av kar.

Et nærbilde av en maskin
Copyright (c) 2019 Pixel B/Shutterstock
Sist oppdatert 20.08.2021