Øyceller utviklet fra stamceller i laboratoriet

Under årets diabeteskongress EASD presenterte forsker Camillo Ricordi den første kliniske utprøvingen av transplantasjon av øyceller – utviklet fra stamceller i laboratoriet. – En ubegrenset ressurs av insulinproduserende celler til behandling, sier seniorforsker Hanne Scholz til Dagens Medisin.

Publisert 10.10.2022
En person i en labfrakk
Copyright (c) Shutterstock

​Ved Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbys øycelletransplantasjon til pasienter med vanskelig regulerbar type 1-diabetes. Øycellene isoleres fra pankreas fra avdød giver og deretter settes cellene som en transfusjon inn i portvenen og fester seg i leveren.

Den første transplantasjonen ble gjennomført i 2001. Opptil ti pasienter får denne behandlingen hvert år.

Dette er et nasjonalt program der endokrinologer kan henvise pasienter til avdeling for transplantasjonsmedisin. 

Transplantasjon av øyceller har vist seg å være en sikker og suksessfull behandling, i form av å redusere hypoglykemiske hendelser og sekundære komplikasjoner, i tillegg til å øke livskvaliteten til pasienten, forklarer seniorforskeren. 

Les hele saken i Dagens Medisin​.