Kjernefasilitet

Kjernefasilitet for stordyrforskning er en regional teknologisk kjernefasilitet støttet av Helse Sør-Øst RHF. Formålet til kjernefasiliteten er å tilby fasiliteter (operasjonssal med utstyr) og kompetanse og hjelp for planlegging og gjennomføring av forsøk på store dyr. Et viktig mål for kjernefasiliteten er å gjøre forsøk på store dyr mulig og oppnåelig for forskere som ikke til daglig arbeider med store dyr. Forskere som ønsker å teste hypoteser i stordyrmodeller skal kunne få hjelp til gjennomføring av forsøk. Kjernefasiliteten yter service på like betingelser for alle forskere innen Helse Sør-Øst sitt virksomhetsområde, inklusive forskere fra Universitetet i Oslo. Det innebærer lik prioritering av regionale og lokale brukere og lik prisberegning.

Et par kirurger som utfører kirurgi
Copyright (c) 2019 Roman Zaiets/Shutterstock

​Kjernefasiliteten består av to noder ved Oslo universitetssykehus; Institutt for Kirurgisk Forskning (Gaustad) og Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (Ullevål). Begge nodene har state-of-the-art utstyr og høy kompetanse på gjennomføring av forsøk på store dyr. Forskerne ved kjernefasiliteten har bred kompetanse innen kardiovaskulær fysiologi og patofysiologi, gastrointestinal fysiologi/patofysiologi, sepsis, og cerebral ischemi. Nodene har stort sett likt kompetanseområde. Forskere ved Kjernefasiliteten arbeider også for å etablere metodologi og service for genoverføring på store dyr (for eksempel bruk av adeno-assosiert virus som vektor for genoverføring) og for å etablere og validere nye sykdomsmodeller (for eksempel konstriksjon/banding av ascenderende aorta for kronisk trykkoverbelastning av hjertet).

Forskere som ønsker å teste hypoteser i stordyrmodeller kan ta kontakt med lederne for en av de to nodene for mer informasjon og evt. avtale om prosjektmøte:

  • Professor Håvard Attramadal, Institutt for Kirurgisk Forskning, OUS-Rikshospitalet
    Tlf. 23071396 (direkte) eller 23073520 (sekretariat)
    e-post: havard.attramadal@rr-research.no

  • Professor Ivar Sjaastad, Inst. for Eksperimentell Medisinsk Forskning, OUS-Ullevål
    Tlf. 23016800 (direkte) eller 22016800 (sekretariat)
    e-post: ivar.sjaastad@medisin.uio.no  
Sist oppdatert 24.08.2021