Integrert kardiovaskulær funksjon

Det generelle målet er å få ny innsikt i mekanismer for hjerte- og karsykdommer og å utvikle nye avbildningsmetoder som kvantifiserer sykdomsprosesser og hjertefunksjon. Forskningsaktivitetene undersøker mekanismer for dyssynkronisering av venstre ventrikkel (LV) og utvikling av bedre metoder for valg av pasienter for CRT, og mekanismer for LV-diastolisk dysfunksjon for å utvikle bedre diagnostiske metoder for diastolisk hjertesvikt.

En person i blå frakk
Copyright (c) MAD.vertise/Shutterstock
Sist oppdatert 23.08.2022