Eksperimentell ortopedisk forskning

Muskel- og skjelettskader er en hovedårsak til funksjonshemming over hele verden, og som rammer mennesker i alle aldre. Gruppen Eksperimentell ortopedisk forskning (EOR) bruker eksperimentelle metoder på forskjellige aspekter av ortopedien. Disse inkluderer forskning på biopsier, leddvæske, bein og cellekulturstudier. Mekanisk testing av strukturer har vært en av de viktigste forskningsmetodene. Det eksperimentelle arbeidet i laboratoriet er nært knyttet til pågående eller planlagte kliniske studier, med sikte på å forbedre ortopedisk pasientbehandling.

Bakgrunn mønster
Copyright (c) 2020 PopTika/Shutterstock
Sist oppdatert 20.08.2021