Avdeling for klinisk drift og utvikling

Oppgaver i vår enhet dekker: - Metodevurdering i OUS/HSØ, prosjektledelse, strategisk planlegging og oppfølging. - Små og store utviklingsprosjekter, innføring pakkeforløp, pasientsikkerhetsvisitter. - Nytt klinisk bygg, Radiumhospitalet. Nytt protonsenter, Radiumhospitalet. - Ny storbylegevakt, Aker. Andre byggeprosjekter ved OUS. Høringsuttalelser. - Utvikle Aker som samhandlingsarena, koordinere tjenester og samhandling på Aker både internt i OUS og mellom Oslo kommune og Sunnaas, arealprosjekter på Aker og andre lokalisasjoner i OUS, prosjektkoordinator Storbylegevakten. Avdelingen ledes av Catherine Bjerke.