Noen få kvinner i et rom

Avdeling for global helse

Oslo universitetssykehus har en overordnet målsetting som innebærer å bidra med kompetanse og kunnskap til videreutvikling av helsetjenester globalt.  Avdeling for global helse er ansvarlig for å administrere og koordinere samarbeidsprosjekter OUS har med mellom - og lavinntektsland. De kliniske avdelingene ved OUS har fagansvar og egne prosjektledere i prosjektene. Hovedmålet med prosjektene er å øke kompetanse blant helsepersonell og samtidig bidra til utdanning av flere.   OUS har prosjekter i Malawi, India, Etiopia og Palestina.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Stab medisin, helsefag og beredskap
Avdeling for global helse
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 2.etg.

Tårnbygget med innkjøring

Ullevål sykehus Bygg 1

Kirkeveien 166

0450 Oslo