HR og Personal

Stab HR og Personal er ansvarlig for å utarbeide felles stratregi, policy og retningslinjer, og bistår klinikkene med rådgivning og veiledning på HR-området. Utredningsarbeid, kvalitetssikring av HR-prosesser og dialog mot eksterne aktører ligger også under HR-stabens ansvarsområder.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus
HR-stab
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 2 (Søsterhjemmet), 4. etasje.

Ullevål sykehus Bygg 2

Kirkeveien 166

0450 Oslo