Pasientsikkerhetsuke på OUS

I uke 38 går Pasientsikkerhetsuka av stabelen. Uka inneholder både fysiske og digitale arrangementer og flere av arrangementene strømmes direkte og er tilgjengelig i etterkant på nett. Noen arrangementer krever invitasjon, men de fleste er åpne for både ansatte og brukere.

Bannerbilde med tekst som sier Pasientsikkerhetsuke i uke 38 - hvert år.

Illustrasjon: Oslo universitetssykehus

Hensikten med Pasientsikkerhetsuka er:

  • øke kunnskapen om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
  • inspirere pasienter, brukere og medarbeidere til å delta i arbeidet medpasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
  • dele gode prosjekter og erfaringer 

Arrangementer i Pasientsikkerhetsuka

Sist oppdatert 15.05.2024