Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Stabens virksomhet spenner over feltene samhandling med primærhelsetjeneste og pasient- og pårørendeopplæring.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 3. etasje.

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo